Điều Khoản

ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

ĐỒ BƠI NAM chỉ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của ĐỒ BƠI NAM. Mọi trường hợp khác ĐỒ BƠI NAM có quyền cân nhắc, đánh giá và từ chối giải quyết yêu cầu. Trường hợp các cá nhân, tổ chức bị ĐỒ BƠI NAM từ chối giải quyết, có thể liên hệ trực tiếp ĐỒ BƠI NAM để tìm hiểu hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Sản phẩm/dịch vụ của ĐỒ BƠI NAM đều đặt tiêu chuẩn về chất lượng, có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với ĐỒ BƠI NAM để được giải đáp.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

ĐỒ BƠI NAM cam kết trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, sẵn sàng hợp tác với khách hàng để giải quyết các vướng mắc.

Khách hàng của ĐỒ BƠI NAM tại website https://doboinam.com có nghĩa vụ tuân thủ các chính sách được niêm yết tại phía cuối website, tuân thủ các quy định của pháp luật, hợp tác với ĐỒ BƠI NAM. Để giải quyết các vấn đề phát sinh

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách và quy định chung này” này.