Tag Archives: Phân biệt quần short lướt ván và quần short bơi?

Phân biệt quần short lướt ván và quần short bơi?

Câu hỏi là: bạn chọn quần short lướt ván hay quần short bơi? Chúng tôi ...