CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN 

Đơn Đặt Hàng trên doboinam.com sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Doboinam sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.

doboinam.com sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo thời gian giao hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

doboinam.com có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.Nếu bạn đang tìm kiếm siêu bản sao Replica Rolex thì Super Fake Rolex chính là nơi bạn nên đến! Bộ sưu tập đồng hồ Rolex giả lớn nhất trực tuyến!

Chúng tôi hiểu rằng một trong các vấn đề của mua sắm trực tuyến chính là Phí vận chuyển hàng hóa. Đó là trở ngại làm tăng giá trị hàng hóa so với thị trường. doboinam.com đã định hướng để chia sẻ một phần phí vận chuyển cùng với khách hàng như sau:

Miễn phí vận chuyển đối với những đơn hàng có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên.

Phí vận chuyển các đơn hàng dưới 500.000 VNĐ thì áp dụng chung là 30.000 VNĐ trên mỗi đơn hàng.

Đơn Đặt Hàng trên doboinam.com sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Doboinam sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.

doboinam.com sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo thời gian giao hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

doboinam.com có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.

Chúng tôi hiểu rằng một trong các vấn đề của mua sắm trực tuyến chính là Phí vận chuyển hàng hóa. Đó là trở ngại làm tăng giá trị hàng hóa so với thị trường. doboinam.com đã định hướng để chia sẻ một phần phí vận chuyển cùng với khách hàng như sau:

Miễn phí vận chuyển đối với những đơn hàng có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên.

Phí vận chuyển các đơn hàng dưới 500.000 VNĐ thì áp dụng chung là 30.000 VNĐ trên mỗi đơn hàng.